Force majeure gør det muligt for bygherren at udskyde levering af nybyggeri. Der er ikke udelukkende tale om alarmtilstandens varighed, men også den tid det tager dem at genetablere de normale arbejdsbetingelser (ansættelser, bestilling af materialer osv.). Med hensyn til renoveringsprojekter, såsom udskiftning af køkken, badeværelse osv., gør det samme sig gældende.

Share This