§ Trafikulykker

Hvis man kommer ud for en trafikulykke, hvor der kun er materielle skader, vil man skulle gå gennem civilretten for at få en erstatning. Hvis de indvolverede parter tilgengæld er kommet til skade, kan man gennem strafferetten bede om erstatning, hvilket er en hurtigere procces.

Uanset hvilken vej man vælger, vil forsikringselskaberne medvirke og mange gange er det muligt at nå frem til en aftale udenfor retten. Hvilken erstatning man er berettiget til udregnes via en tabel, der aktualiseres hvert år.

Erstatningen bestemmes ud fra tabellen, den tilskadekomnes alder, antal dage man er indlagt på hospitalet, antal dage udenfor hospitalet men uden at kunne arbejde og den økonomiske værdi af følgerne fra ulykken som f.eks. genoptræning, længer varende behandlinger eller permanente fysiske eller psykiske mén. Erstatningens og tabellens værdi og stigninger er forbundet med forbrugerprisindeksets stigninger.

Share This