§ TESTAMENTER I SPANIEN

Selvfølgelig er der ingen af os, der bryder os om at tænke på, at vores kære eller os selv en dag ikke er her længere. Dog er det meget vigtigt at oprette testamente, hvis man har ejendomme og andre formuegoder i Spanien. For det første for at sikre at ens ønsker bliver opfyldt og for det andet for at undgå unødige omkostninger i det tilfælde af, at der ikke er noget testamente.

I arvesager vil det altid være testators nationale lov der er gældende, altså den danske lov.

Begrebet uskiftet bo findes ikke i Spanien, derfor er det vigtigt at oprette testamente, hvori man giver udtryk for, at man ønsker, at ægtefællen skal arve. Dog skal man være opmærksom på, at der skal skiftes med særbørnene, medmindre de giver afkald på arven eller, hvis testator giver udtryk for i testamentet, at der sørges for tvangsarven gennem formuegoder i Danmark.

Har man kun oprettet testamente i Danmark, vil det være gældende i Spanien også, dog bliver hele processen under opgørelsen af boet nemmere og hurtigere med et spansk testamente, da man undgår at skulle have oversat ellers unødvendige dokumenter og lovcertifikater, og man undgår mange problemer med de spanske notarer.

Deraf vigtigheden af at oprette et testamente. På vores hjemmeside kan I læse mere om testamenter, arveafgift osv.

Share This