§SELVANGIVELSE 2007

Det er nu blevet tid til at alle residenter i Spanien skal lave selvangivelse for år 2007. For at få lavet selvangivelsen, skal man kontakte en revisor gennem et “gestoría” ca. inden den 15. juni. Revisoren har så frem til den 23. juni til at præsentere selvangivelsen, hvis man skal betale og frem til den 30. juni, hvis man skal have penge tilbage.

Man skal indlevere følgende dokumenter:

– IBI
– kontoudtog fra 31.12.07
– kopi residencia
– Skøde hvis man har købt eller solgt ejendomme i 2007
– oplysninger om opsparingskonti, pensioner, lån etc.
– hvis man er selvstændig erhvervsdrivende model 130 fra 4. kvartal samt en opgørelse over indkomster og udgifter
– certifikat fra arbejdsgiver, hvis man er ansat

Vi har en revisor tilknyttet kontoret, som kan lave selvangivelsen. Er man tilmeldt klientservice indleverer vi alle papirer og sørger for kommunikationen med revisoren. Revisorens honorar er dog ikke inkluderet men er +- 100 €. Er man ikke tilmeldt klientservice, koster det 60 € + moms og revisorens honorar.

Share This