§ REGISTRERING AF SKØDE

Når man køber en ejendom i Spanien, skal man ikke kun skrive under foran notaren, men man bør også sørge for at skødet bliver registreret (tinglyst)

Hvis ikke det gøres kan man få mange problemer i fremtiden. Ved at tinglyse skødet står man som den retmæssige ejer af ejendommen. En anden grund til at tinglyse sit skøde er, at hvis sælger af ejendommen, f.eks sælger den samme ejendom til 2 eller flere personer, så er den retsmæssige ejer, den der først har fået sit skøde tinglyst. Det skal dog lige siges, at man ikke bør bekymre sig unødigt, da det ikke er noget, vi tit oplever, og hvis man støder på en sådan “skurk”, kan man gøre krav på sine rettigheder ad rettens vej.

Når vi tager os af ejendomshandler, sørger vi selvfølgelig for tinglysningen af skødet.

Share This