Andalusien er en af de regioner, der har den højeste arveafgift, men regeringen er efterhånden begyndt at lave ændringer. I 2017 blev det skattefrie beløb hævet, så man kan arve op til 250.000,00 €, og først derefter bliver man beskattet.

 

Den 1. januar 2018 er der igen lavet ændringer i lovgivningen, som betyder at man nu kan arve op til 1.000.000,00 € skattefrit, og derefter vil man blive beskattet af den øvrige værdi.

 

Dette gælder pr. person, der arver, altså er det ikke selve boets værdi, der tages i betragtning, men hvilken værdi hver enkelt arving modtager i arv – hvis der er flere arvinger. Og det gælder udelukkende for ægtefællen, børn og børnebørn. Øvrige familiemedlemmer eller ikkefamiliemedlemmer vil ikke kunne arve skattefrit.

 

Hvis f.eks afdøde havde en ejendom, to bankkonti og indbo, der i alt beløber sig til 1.250.000,00 €, og afdødes tre børn arver i lige store del, vil de hver især modtage en arv på værdi af 416.666,00 €, og dermed vil de ikke skulle betale arveafgift.

 

Dette er dog kun gældende for boopgørelser, hvor afdøde går bort i 2018, da man anvender skattereglerne for det år, hvor afdøde gik bort. Så selvom et bo gøres op i år, men afdøde gik bort i 2017, vil man fortsat kun kunne arve op til 250.000,00 €.

 

Man skal også være opmærksom på, at disse skatteregler gælder for arvinger, der har adresse i EU. Bor man i et land udenfor EU, vil man blive beskattet i henhold til de nationale skatteregler, som ikke har disse fordele. Og så er reglerne kun for goder i Andalusien, arver man i en anden region, skal dennes skatteregler anvendes, da hver enkelt region lovgiver på området.

 

I tilfælde af pengegaver, har der indtil nu ikke været nogle lignende skattefordele, men den nye lovgivning opstiller nu nogle tilfælde, hvor man beskattes lavere.

  • Penge givet til barn under 35 år til køb af fast ejendom beskattes med 1%
  • Penge givet til barn til stiftelse af selskab eller til forøgelse af kapital ved eksisterende selskab er skattefrit op til 1 mio. euro

 

 

Share This