Det dokument der hedder Primera Ocupación – ibrugstagningstilladelse – bliver udstedt af kommunerne, når et byggeri er færdigt, og er et certifikat, der beviser, at huset er klart til beboelse, og at det er opført ifølge det arkitektprojekt, der lå til grund for byggetilladelsen. Det giver desuden adgang til at få tilsluttet el og vand.

For nogen er denne ibrugtagningstilladelse selveste ”de hellige skrifter”, andre anser det for mindre betydningsfyldt. Vigtigheden af det handler i høj grad om, hvilken slags bolig der er tale om, om det er en etageejendom eller et hus, hvor gammel boligen er, hvor den ligger osv.

For år tilbage blev ibrugstagningstilladelsen ikke opfattet som særlig vigtig, og det var først da loven Decreto 28/2016, der omhandler reguleringen af turistboliger, blev indført, med virkning fra 12. maj 2016, at det er blevet det helt store ”stjernedokument” og i dag skal du, for at kunne registrere din bolig til ferieudlejning ”korrekt”, have dette dokument.

For at sælge din bolig bør du helt fra start være i besiddelse af kopier af tre dokumenter: nota simple del registro de la propiedad – bilag fra ejendomsregisteret, certificado catastral – certifikat fra matrikelregisteret, og licencia de primera ocupación  – ”ibrugstagningstilladelse”.

I tilfælde af at der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse, bør man som minimum bede om et  certificado de no infracción urbanística. Dette er et certifikat fra kommunen hvoraf det fremgår, at de på udstedelsestidspunktet ikke har nogen verserende sager mod boligen. Certifikatet giver den tryghed, at man ved at boligen ikke er anmeldt til kommunen, men det garanterer ikke at boligen kan registeres til ferieboligudlejning.

Nogle kommuner udsteder i dag et nyt certifikat der kort fortalt erklærer, at bygningen har alle faciliteter, er vedligeholdt og egnet til beboelse, og tilføjer at det er tilladt, at boligen benyttes til ferieudlejning. Dette dokument er ikke det samme, og bør ikke forveksles med det tidligere nævnte ”certificado de no infracción urbanística”. Indtil videre er der kun få kommuner, der udsteder dette nye certifikat. Forhåbentlig vil alle snart at indføre det, men indtil videre må vi vente…

Share This