De sidste uger har der været en del snak omkring plusvalía, efter en dom fra retten i Fuengirola gav medhold til sagsøger overfor Fuengirola Kommune, og dermed annullerede den plusvalía han havde betalt i forbindelse med salget af sin ejendom, da han havde solgt den for mindre, end han købte den for.

Forfatningsdomstolen har efterfølgende bekræftet denne dom, hvilket har åbnet døren for mange andre, der nu kan reklamere betalt plusvalía returneret, hvis sælgeren ikke har haft en reel fortjeneste ved salget, og opfylder de øvrige betingelser.

Vi vil her redegøre for, hvilke betingelser det er, og hvordan man kan gribe sagen an, hvis man vil reklamere returnering fra kommunen, når man har solgt en ejendom for mindre, end man købte for, og har betalt plusvalía.

 

Hvad er plusvalía?

Men først, hvad er plusvalía egentlig? Det er en beskatning af fast ejendoms værdistigning i forbindelse med salg, arv eller gave, hvor det henholdsvis er sælger, arvingen eller modtageren, der skal betale skatten.

Dens udregning er dog sådan, at selv ved økonomisk tab, skal den betales. Den udregnes i henhold til den offentlige grundværdi – ikke ejendomsværdien – og udfra den fastsættes nogle procentsatser af kommunen, indenfor de grænser loven bestemmer, og det antal år, man har ejet ejendommen. Den udregnes altså ikke efter købs- og salgspris, hvilket betyder, at den altid skal betales, uanset om sælger har haft en reel fortjeneste ved salget eller ej.

Efter finanskrisen tog fart i Spanien har det betydet, at mange har måtte sælge deres ejendomme for mindre, end de købte den for, og oveni det har de også skulle betale plusvalía.

 

Hvem

  • Sælgere, der har solgt for mindre, end hvad de købte for.
  • Hvem der har arvet eller modtaget fast ejendom som gave, hvor værdien er mindre, end den afdøde/gavegiver gav for ejendommen.
  • Og i begge tilfælde, hvis betalingen er sket indenfor de sidste 4 år.

 

Hvordan

1.- Man skal betale plusvalía til kommunen indenfor 30 dage fra salget/erhvervelsen, også selvom man vil søge om den retur efterfølgende.

2.- Indlevere en skrivelse til kommunen, hvor man søger om rettelse/returnering af plusvalía.

3.- Hvis kommunen giver afslag, kan man enten anke afgørelsen direkte overfor kommunen, eller man kan indlevere reklamationen overfor den administrative-økonomiske underret.

4.- Hvis man får afslag fra kommunen eller underetten, kan man indlevere søgsmål mod kommunen ved den tilhørende retskreds.

 

I dette tilfælde skal man regne med udgifter til advokat, retsfuldmægtig, samt en taksator, til udfærdigelse af rapport, hvor det fremgår, at ejendommen rigtig nok er faldet i værdi.

Grundet udgifterne forbundet med sagen, anbefaler vi, at man kun går i retten for beløb fra 3.000 € og opefter.

 

Risici?

Ved enhver retssag risikerer man, at man ikke får medhold, og sker det, vil man stadig skulle betale honorar til advokat, retsfuldmægtig og taksator.

I de fleste tilfælde ved adminstrative retssager betaler hver part sine retsomkostninger, hvorfor man ikke bør regne med at få dem dækket, hvis man vinder, ej heller at skulle dække modpartens, hvis man taber. Dette er dog noget der bestemmes i hver enkelt sag, så dette er blot vejledende.

Man skal også væbne sig med tålmodighed, da sagen kan tage 1-1½ år, hvis man skal i retten.

 

Lovændring

Forfatningsretten har fastslået i sin afgørelse, at loven der regulerer denne skat, bør ændres, hvorfor der forventes en lovændring. Der er dog ikke noget endeligt besluttet endnu, så det vides ikke hvornår eller i hvilket omfang, der vil ske ændringer.

Med alt dette sidder vi dog stadig tilbage med spørgsmålet om; hvad så hvis man sælger sin ejendom med en lille fortjeneste, skal man så alligevel betale plusvalía, der måske endda kan være på højere beløb, end hvad man egentlig har tjent på salget?

I princippet ja, da disse nylige retsafgørelser udelukkende omhandler betaling eller ej, alt efter om der har været fortjeneste ved salg, men der nævnes intet omkring udregningen af skatten i sig selv, som jo fortsat ikke tager forskellen mellem køb og salgspris i betragtning, hvorfor der endnu kan forekomme ulighed mellem fortjeneste og skatten at betale.

For afklaring på det område, må man vente til der sker ændringer i loven, der evt. afklarer det, eller at retten tager stilling til selve udregningen og bestemmer nye kriterier i den forbindelse.

Share This