Det kommer an på værdien af arvemassen og tilhørsforholdet til afdøde. Ægtefælle og børn har et afdragsfrit beløb, som varierer alt efter personen.