Det kommer an på flere faktorer og ikke på, hvor hurtigt din advokat arbejder. Det afhænger blandt andet af, hvor hurtigt retten arbejder. Generelt anses sagsbehandlingen for at være langsom – dog afhængig af sagens karakter.

Share This