En af de problemer man kan opleve, når man køber en bolig på plantegning, er at datoen for levering af boligen overskrides.

Bygherre sikrer sig altid godt i sine kontrakter og de har altid ekstra tid i forhold til leveringsdatoen, hvilket typisk er omkring 6 måneder for byggeriet og omkring 3 måneder for papirarbejdet. Det kan sagtens være mere; der findes mange forskellige kontrakter.

Hvis der er en forsinkelse udover den som er tilladt i henhold til kontrakten, så kan de stadig argumentere med forskellige faktorer udenfor deres kontrol, som har forårsaget på forsinkelsen. For at tage nogle konkrete eksempler, så kan der være transportstrejke som har forsinket levering af materialer, hedebølge som betød at de arbejderne ikke kunne arbejde i en periode, stærk regn som gjorde at byggepladsen blev oversvømmet m.m. Så de får hurtigt oparbejdet nogle ekstra måneder, som forklaring på hvorfor byggeriet ikke er klar til tiden.

Hvad kan man gøre i tilfælde af at leveringsdatoen overskrides?

Hvis det er indenfor den tid, som kontrakten tillader, så kan man ikke gøre noget. Hvis det er udenfor den tid, som kontrakten tillader, skal det normalt være en væsentlig forsinkelse pga. at bygherre kan argumentere med forsinkelser, som de ikke har kontrol over, som beskrevet ovenfor. Hvis forsinkelsen er væsentlig, kan man oftest ophæve kontrakten og få sine penge tilbage. I nogle tilfælde kan man få mere end sine penge tilbage, men det afhænger af kontrakten.  Det kan fx være at man kan kræve renter af sine penge, men dette er ikke givet, selvom det står i kontrakten. Bygherre kan modsætte sig kravet og så skal man går rettens vej, hvilket medfører udgifter til advokat. Derfor er det i praksis normalt en forhandling med bygherre, hvis man skal have mere end blot de indbetalte penge tilbage.

Share This