Licencia de Primera Ocupacion (LPO) er et meget vigtigt dokument der attesterer at konstruktionen er i overensstemmelse med byggetilladelsen, og at bygherren at udført det projekt der var givet autorisation til.

Det er ligeledes et vigtigt dokument i forbindelse med at registrere boligen til turistudlejning.

Share This