Mange af jer, der læser denne artikel, vil helt sikkert kunne genkende dette på grund af hvor irriterende jerer advokater, bureauer, banker, ejendomsudviklere, notarer osv. er, når de beder jer (nogle gange to eller tre gange) om alle jeres tal (lønsedler, resultatopgørelser, kopier af dokumenter af en eller anden arv eller salg i jeres land …), men der er intet andet alternativ, af hensyn til dine penge og til de mennesker, der deltager i ejendomsdrift, bliver man nød til at gå igennem den ubehagelige situation med at skulle sige og vise alt, ellers er der ikke andet alternativ end ikke at købe.

Ved køb af bolig skal køber begrunde pengenes oprindelse for at undgå hvidvask. Til dette formål er det siden 2010, hvor lov 10/2010 om forebyggelse af hvidvask blev godkendt, obligatorisk at underskrive hvidvaskdokumentet ved boligkøb. Advokater, ejendomsudviklere, ejendomsmæglere, notarer og registratorer er blandt andet forpligtet til at kontrollere midlernes oprindelse for at undgå hvidvaskning af penge.

For advokaters vedkommende skal de blandt andet gøre:

1.- Forpligtelse til at meddele SEPBLAC (anti-hvidvaskmyndigheden) enhver kendsgerning, hvor pengene til købet ikke stemmer overens med dine indkomstopgørelser eller bevis for pengenes oprindelse.

2.- Pligt til at opbevare dokumenter i 10 år, der falder sammen med forældelsesfristen for hvidvaskforbrydelser. I den tid kan myndighederne bede advokaten om at udlevere alt for at efterforske.

Hvis det ikke kan vises, hvor pengene kommer fra (bevise det med dokumenter), informerer advokaten ikke de spanske skattemyndigheder, det skal notaren eller registratoren gøre, så for kundens skyld, er det bedre, at alt er klart i den første fase, altså i dit indledende forhold til advokaten, for senere er det for sent …

Risikoen ved ikke at gøre dette er at miste de penge, der allerede er sendt til Spanien, eller at de bliver blokeret, udover at der åbnes en undersøgelse for både klienten og advokaten.

Den samme situation opstår, når du køber gennem en virksomhed, du skal bevise oprindelsen og økonomiske formåen af ​​de fysiske personer, der står bag disse virksomheder.

Share This