Med denne artikel ønsker vi, udfra et juridisk og skattemæssigt perspektiv, at kaste lys over fænomenet at købe bolig gennem et SL (spansk kommerciel virksomhed). Der tages her ikke hensyn til de personlige forhold, der også kan have betydning, når beslutningen skal træffes.

Vi må tage udgangspunkt i, at en dansk virksomhed ikke er den samme som et spansk SL, hverken i praksis eller med hensyn til juridisk og økonomisk skattekompleksitet. I Danmark er det at etablere virksomhed mere håndterbart, billigere og måske meget mere praktisk end i Spanien. Det er en fejl at tro at man kan sidestille virksomhedsformerne.

At købe et hus gennem et spansk SL er selvfølgelig lovligt, men det er sjældent besværet værd, og især ikke hvis der ikke er nogen økonomisk aktivitet (primært husleje).

Vi anbefaler, hvis du køber primærbolig eller sekundærbolig til feriebrug, at du køber som privatperson. Omkostningerne ved købet (moms eller ITP) vil være de samme, men i tilfælde af ejerskab gennem et spansk SL vil det forventes, at der er økonomisk aktivitet i dette firma. Såfremt der ikke er det, kan du risikere at skattemyndighederne angiver en formodet lejeindtægt, som beskattes med 25%.

Er boligen tiltænkt til ferieudlejning, skal det tages i betragtning, at beskatningen som privat ejer afhænger af den samlede indkomst, hvorimod der for et SL betales en fast sats på 25%. Yderligere skal det bemærkes, at de penge der genereres i et SL er “derinde”. Ønsker du at trække pengene ud af firmaet, skal det ske gennem en udbyttedeling, som man betaler personlige indkomstskat af, også efter at have betalt 25% skat gennem det spanske SL.

Situationen kan ændre sig, hvis der ejes flere ejendomme, hvor andre faktorer kommer i spil. Eksempelvis hvis der er flere partnere i det spanske SLkan det være mere praktisk med denne juridiske form eller hvis disse huse er beregnede til leje osv. Det er svært at sige noget klart om, hvor mange ejendomme der skal til, for at det er værd at oprette et SL.

En fordel ved at købe som spansk SL er, at revisoren muligvis finder flere fradragsberettigede udgifter. Dog er der også generelt flere udgifter som f.eks. selvsamme revisor. Kort sagt så fraråder vi, hvis der ikke er nogen reel økonomisk aktivitet, at købe gennem et SL. Og hvis der er, så afhænger det af den forventede mængde af aktivitet.

Share This