Årsopgørelsen for 2019 skal indleveres inden den 31. december 2020, og det er aldrig en god ide, at lade det ligge til sidste øjeblik.

Den offentlige ejendomsvurdering – valor cadastral – som fremgår af din kvittering for betalt IBI – ejendomsskat – danner basis for beregning af det beløb, der skal oplyses på årsopgørelsen.

Med visse undtagelser , beregnes den på basis af 1,1 procent af ejendomsværdien.

For boligejere bosiddende i EU beregnes den skat, der skal betales, med 19 procent af de 1,1 procent.

Eksempel for bolig med  offentlig ejendomsværdi på 200.000 euro:

200.000 euro * 1,1 procent =2.200 euro

2.200 euro * 19 procent = 418 euro

Der skal altså i dette tilfælde betales 418 euro i ikke-resident skat.

Man skal i øvrigt være opmærksom på, at der skal indberettes én opgørelse for hver ejer samt for hver enkelt matrikelnummer.

Det betyder, at hvis ejendommen er registreret i et ægtepars begge navne, og hvis for eksempel boligen, garagen og opbevaringsrummet har hvert sit matrikelnummer, skal udarbejdes seks årsopgørelser.

Så meget for ikke-residente årsopgørelser i Spanien. Dansk ejendomsskat for bolig i udlandet overlader vi til revisorerne i Danmark.

Share This