§ Barsel til fædre

På nuværende tidspunkt har alle fædre i Spanien ret til 2 ugers barsel, det må dog ikke være samtidig med moderens barsel.

Regeringen vil nu udvide disse 2 uger til 4 uger, hvilket hører indenfor ligestillingsloven, der blev vedtaget i marts måned 2007. Der er endnu ingen dato for, hvornår udvidelsen træder i kraft, men i Folketinget var der fuld enighed om, at behandlingen af udvidelsen skulle fremskyndes, da dette er et tiltag, der skal hjælpe fædrerne til at involvere sig mere i børnenes pleje og velfærd.
Allerede den 1 januar vil fædrernes barslen blive hævet op til 20 dage for familier med handikappede børn eller for ”flertallige” familier (familier med 3 eller flere børn).

Dette hører under ligestillingsloven, da fædre, der ønsker at indvolvere sig mere i deres brøn liv skal have samme rettigheder som mødrerne.

Share This