§ Ændring af loven om efternavne

I Spanien har man, og har altid haft, to efternavne. De to efternavne bliver sammensat af først faderens første efternavn efterfulgt af moderens første efternavn, og på den måde videregiver kun mændene familienavnet. F.eks er vores egen advokats efternavne García León.

Regeringens sidste tiltag for at sikre ligestilling mellem kønnene har nu resulteret i, at der i øjeblikket debateres en ny lov, der vil give forældrerne frihed til at vælge, hvis efternavn skal gives først til barnet, det første efternavn vil altså kunne være moderens og ikke obligatorisk faderens. Skulle forældrerne dog ikke kunne blive enige, vil man give barnet efternavnene i alfabetisk rækkefølge.
Loven debateres som sagt stadig, og en af de elementer der kritiseres er, at i tilfælde af uenighed, hvor rækkefølgen bestemmes alfabetisk, vil kunne resultere i, at efternavne der begynder med bogstaver sent i alfabetet vil forsvinde med tiden, som f.eks León. Der er blandede meninger blandt spanierne og det samme blandt politikkerne, da det ikke kun er en ændring af lovgivningnen men også af en livslang tradition.

For alle ægteskaber mellem danskere og spaniere, betyder det, at det nu vil kunne være det danske efternavn der gives som det første hos deres børn, og på den måde vil det være det danske efternavn der gives videres til de efterfølgende generationer og ikke nødvendigvis det spanske, i tilfælde hvor moderen er dansk selvfølgelig.

Share This