TESTAMENTER

Når man ejer fast ejendom, eller har andre aktiver i udlandet, bør man oprette et testamente.

Vi anbefaler altid vores klienter, at de opretter testamente, da det vil gøre det meget nemmere for de efterladte, når et bo skal gøres op. Jo mere detaljeret og entydigt testamentet er, jo færre komplikationer vil man komme ud for under behandling af boet.

Her kan I læse nærmere om, hvad man bør overveje, når man påtænker at oprette et testamente, så man sikrer sig, at ens sidste vilje bliver udført.

Hvorfor?

Et testamente er udtryk for, hvad man ønsker skal ske, når man ikke længere er her. Af samme grund kan man i testamentet skrive præcis, hvad man ønsker, så længe det er indenfor loven og muligt at gennemføre, når det skal ske.

Ydermere, ved at have et testamente i Spanien, hvor det på spansk fremgår, hvem der er arvinger, hvilken lov skal anvendes, hvad man ønsker, kan man spare arvingerne udgifter til oversættelser af papirer fra Danmark samt besvær og længere sagsbehandling.

Hvis der findes testamente i Spanien, behøves et dansk testamente heller ikke oversat eller ændret for at omfatte de spanske aktiver også. Dette hjælper til at adskille et dansk og spansk bo, da de hver især skal behandles i de respektive lande – hvis afdøde er fastboende i Danmark.

Hvordan?

Ved oprettelse af testamente bør man være opmærksom på flere faktorer, hvilket vil have betydning for, hvordan det bør skrives.

Som man kan læse i vores artikkel om boopgørelser, som kan læses ved at følge dette link… er det en fordel at kende forskellen på dansk og spansk arvelov, hvis man er fastboende i Spanien, når man skal oprette testamente.

For at resumere kort, det har betydning for lovanvendelse, hvor man har sin faste bopæl, og evt. også hvilket nationalitet man har.

Det har især betydning at vide, at uskiftet bo ikke kan direkte overføres til Spanien, da der ikke findes tilvarende figur i Spanien, hvorfor man ikke kan indføre det ønske i testamentet. Når man ved det, kanman tage stilling til, hvad alternativt ønsker, at der skal ske med aktiverne i Spanien.

Hvor?

Et testamente skal altid undeskrives foran en notar. Man skal også altid selv underskrive, det kan ikke gøres af andre via fuldmagt. Det kræver derfor, at man er i Spanien, når man vil oprette testamente.

Testamentet kan underskrives i en hvilken som helst by, det behøver ikke ske i byen, hvor ejendommen befinder sig. Er man i den situation, at man ikke kan komme til notaren, kan notaren komme hjem til testator, man skal dog regne med ekstra udgifter til det, og i det tilfælde, skal det være en notar i byen, hvor ejendommen befinder sig.

Et notar-testamente kan koste omk. 50-80 €, det kommer dog an på flere faktorer såsom antal sider, notaren, ol., hvorfor dette blot er vejledende.

Notaren sørger efterfølgende for, at det registreres ved det rette register, så man ved dødsfaldet kan få information om, hvilket testamente er afdødes sidste oprettet.

Man behøver ikke nødvendigvis have originalen, men bortkommer dokumentet, er det nødvendigt at vide, ved hvilken notar det blev underskrevet for at skaffe en ny kopi. Der findes intet register over notardokumenter, så man kan ikke søge på testamentet, man skal som minimum vide, hvilken notar underskrev det.

Hvornår?

Et testamente kan oprettes når man vil, endda også selv før man erhverver sig aktiver i Spanien, hvis man gerne vil være på forhånd.

Det kan derfor også oprettes på et hvilket som helst tidspunkt, efter man har erhvervet sig aktiver, når man ved, hvordan ens sidste vilje skal lyde.

Ændringer og andre testamenter

Som hovedregel kan man kun have et testamente, derfor vil det sidst oprettet testamente være det eneste gyldige. Man kan dog begrænse sine testamenter til at gælde f.eks udelukkende aktiver i Spanien, og dermed vil det ikke påvirke et evt. testamente oprettet i Danmark, hvis det omhandler de danske goder.

Man bør derfor være opmærksom på, når man opretter sit testamente, hvad det præcis skal omhandle, om det kan komme i konflikt med et tidligere oprettet et, eller om det skal tilbagekalde tidligere.

Ønsker man efterfølgende at lave ændringer i testamentet, bliver man nødt til at oprette et nyt, og samtidig tilbagekalde det tidligere. Man kan ikke lave et kodicil.

Vores advokater er klar til at hjælpe

Share This