Testamentet er et dokument, hvor du frit beslutter hvad der skal ske med dine ejendomme, ejendele og rettigheder, og som du kan ændre så mange gange, som du ønsker. Da det i Spanien ikke er muligt at lave fælles testamenter, beslutter hver enkelt således hvad de ønsker, og kan ændre sit testamente når og så mange gange de ønsker.

Siden revideringen af den europæiske arvelovgivning i august 2015 benyttes automatisk lovgivningen i afdødes sidste bopælsland, dette dog med mindre der i testamentet angives hvilket lands lov der skal anvendes.

Før august 2015 var den lovgivning der automatisk var gældende altså den nationale. Herefter har det været lovgivningen i afdødes sidste bopælsland der er gældende, dette medmindre der i testamentet udtrykkeligt angives hvilken af ​​de to landes love, der skal anvendes. Det betyder, at en arvesag skal behandles efter spansk lovgivning, hvis afdøde havde sin sidste bopæl i Spanien, og i sit testamente (underskrevet før august 2015) ikke har angivet hvilken lov, der skal benyttes i arvesagen. Dette på trods af at det muligvis var hensigten, at den nationale (danske) lovgivning skulle benyttes.

Af praktiske årsager har vi altid anbefalet, at der skrives testamente i Spanien for de aktiver, der findes i Spanien. Dette fordi arvesagen går hurtigere, du undgår bureaukrati og sparer dine arvinger for unødige udgifter.

Yderligere er det vigtigt at være opmærksom på, at det i grove træk er sådan, at dansk lovgivning primært beskytter ægtefællen og spansk lovgivning beskytter børnene mere. På baggrund af alle disse faktorer er det derfor vores anbefaling, at du, hvis dit testamante er tegnet inden august 2015, får det gennemgået således dette meget personlige dokument præcis afspejler dine ønsker.

Share This