UDLEJNING

§ Udlejning

Når man står og skal udleje sit hus/lejlighed, er det meget vigtigt med en god og detaljeret lejekontrakt. Det er i denne, alle aftaler omkring lejemålet mellem begge parter er reflekteret, selvfølgelig altid inden for lovens rammer.

Det er vigtigt, at der i kontrakten fremgår depositum såvel som huslejens størrelse, mulig forlængelse af kontrakten, dato for kontraktens ophør, og aftale om nødvendigheden af at bekendtgøre med forhånds varsel at lejer skal forlade boligen ved kontraktens ophør etc.

Hvis der senere hen opstår problemer, f.eks hvis lejer ikke betaler sin husleje, eller ikke flytter ud ved kontraktens ophør, kan det være endnu sværere at få lejer ud af vores bolig, hvis man ikke har indført alle de vigtige klausuler, da man i et sådant tilfælde “kun” har loven at følge, og ikke kontrakten i samstemmelse med loven.

Lejeloven i Spanien er meget beskyttende over for lejer, og det kan være en langsommelig og kostbar proces at få lejer ud.

Share!