Har du lavet testamente bliver det lettere for dine kære den dag, du er væk, og det hjælper os med at anerkende den ubehagelige virkelighed, at vi ikke kan være være her for evigt.

Nogle af grundene til at oprette testamenter kan være:

1.- Beskytte din ægtefælle: Husk, at din ægtefælle er din ægtefælle, og din partner din partner. Hvis I ikke er gift, eller hvis I har indgået registreret partnerskab uden der også er lavet testamente, vil din partner være ubeskyttet, og skatten i forbindelse med arven vil være højere.

2.- Mindreårige børn: Hvis vi dør, mens vores børn er mindreårige, vil den anden forælder indtræde som værge, men hvad sker der hvis vi begge dør? I dette tilfælde kan testamentet angive, hvem vi ønsker skal overtage værgemålet. Men hvad nu hvis jeg ikke kommer overens med den anden forælder? Både hvis man er gift eller fraskilt kan det forekomme at man vurderer, at ægtefællen ikke er den rigtige person til at administrere den mindreåriges aktiver. Det kan der være mange forskellige grunde til. I disse tilfælde kan man i testamentet udnævne en administrator af den mindreåriges aktiver. Hvis det ikke gøres, forvaltes den mindreåriges aktiver af den anden forælder, også selvom I er fraskilte.

3.- Undgå procedurer og udgifter: Arvesagen bliver billigere, og procedurerne lettere. Er der ikke skrevet testamente, skal der laves erklæring om arveforhold inden der kan underskrives arveskøde.

4.- Testamentet kan ændres så mange gange du vil: Du kan ændre dit testamente til enhver tid. Mange gange skifter vi mening om, hvem vi skal overlade ting til, eller hvem vi mener fortjener det.

5.- Du kan testamentere specifikke objekter: En fordel ved at oprette et testamente er, at du, gældende lovgivning taget i betragtning, kan testamentere specifikke objekter til bestemte mennesker. En ejendom, et smykke, en bil, penge etc.

Vi kunne helt sikkert finde flere grunde til at oprette et testamente. Hvad der ikke ville være så let, ville være at finde grunde imod det.

Ud over grundene til at oprette testamente, er der flere spørgsmål relateret til emnet, der er interessante at kende og forholde sig til. Det gælder eksempelvis revidering af testamenter oprettet inden august 2015.

Siden revideringen af den europæiske arvelovgivning, gennemført i august 2015, benyttes automatisk lovgivningen i afdødes sidste bopælsland, dette dog med mindre der i testamentet angives hvilket lands lov der skal anvendes.

Før august 2015 var det den nationale lovgivning der automatisk var gældende.

Det er vores erfaring at flertallet af danskere, der har ejendom i Spanien, ønsker at den gældende lov skal være deres hjemlands, og derfor skal de, der har oprettet testamenter før august 2015, gennemgå det for at sikre, at det er tydeligt hvilken lov, de ønsker. skal benyttestil arvesagen.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det i grove træk er sådan, at dansk lovgivning primært beskytter ægtefællen og spansk lovgivning beskytter børnene mere. For at afslutte, selvom der kan være forskellige meninger, og alle er lige så gyldige, har vi altid anbefalet,at der skrives testamente i Spanien for de aktiver, der findes i Spanien. Dette fordi arvesagen går hurtigere, du undgår bureaukrati og sparer dine arvinger for unødige udgifter.

Share This