Oftes stillede spørgsmål

/Oftes stillede spørgsmål
Oftes stillede spørgsmål2016-06-10T09:06:41+00:00

Hvad koster det at have et selskab i Spanien?

Man kan ikke sætte en fast pris på de månedlige omkostninger. Det kommer blandt andet på, hvor meget man fakturerer, om man har ansatte, om der skal indbetales til sygesikring etc.

Der betales min. 250 € til sygesikringen om måneden – med mindre man ikke er fastboende i Spanien, og kan bevise, at man betaler for tilsvarende dækning i Danmark.

Man skal også have en revisor, der kan koste mellem 150 € – 200 € om måneden, alt efter hvor meget arbejde selskabet medfører.

Hvor længe kan en retssag vare?

Det kommer an på flere faktorer og ikke på, hvor hurtigt din advokat arbejder. Det afhænger blandt andet af, hvor hurtigt retten arbejder. Generelt anses sagsbehandlingen for at være langsom – dog afhængig af sagens karakter.

Kan man oprette en fuldmagt i et andet land?

En fuldmagt kan oprettes ved den spanske konsul eller foran en notar i det pågældende land. Den skal efterfølgende legaliseres ved landets udenrigsministerium, hvor der skal påføres det særlige Apostille-stempel.

Hvad er et NIE og hvorfor skal jeg have et?

Et NIE er et personligt spansk identifikationsnummer (spansk cpr-nummer), som altid vil være det samme og tilhører dig, uanset om du bor i Spanien fast eller ej. Dette er et krav for alle, der har økonomisk aktivitet i Spanien, som f.eks køb af ejendom eller bil, oprettelse af selskab, eller ved modtagelse af arv.

Hvilke omkostninger er der i forbindelse med salg af min ejendom?

Hvis sælger ikke er fastboende i Spanien, vil der automatisk blive tilbageholdt 3 procent af salgsprisen som skat af fortjenesten. Hvis der ingen fortjeneste har været, kan man efterfølgende søge om at få beløbet retur. Hvis de 3 procent udgør et større beløb end den egentlige fortjeneste, vil det blive reguleret, når man præsenterer selvangivelse.

Man skal også betale værdigstigningskat, som er en kommunal skat, og som udregnes af kommunen i henhold til den offentlige ejendomsvurdering og de antal år, man har eget ejendommen.

Hvor meget betales der i arveafgift?

Det kommer an på værdien af arvemassen og tilhørsforholdet til afdøde. Ægtefælle og børn har et afdragsfrit beløb, som varierer alt efter personen.

Hvornår skal arveafgiften betales?

Indenfor seks måneder fra dødsfaldet. Betales der senere vil beløbet blive tillagt forholdsmæssige omkostninger.

Hvem kan oprette testamente?

Unge over 14 år, som anses for at have den nødvendige fornuftsevne, hvis der oprettes testamente foran notaren. Skulle personen efterfølgende blive erklæret inhabil, vil testamentet stadig være gyldigt. Hvis der oprettes håndskrevet testamente, skal man være myndig.

Kan man oprette flere testamenter?

Ja, men kun det sidst oprettede vil være gyldigt.

Kan man oprette et testamente for sine værdier både i Danmark og Spanien?

Ja, det er muligt, men vi anbefaler altid, at testamentet i Spanien udelukkende omfatter de spanske værdier.

Kan man lave et fælles testamente?

Et testamente er et personligt dokument, uanset om man er gift eller ej. Derfor skal hver enkelt person oprette sit personlige testamente.

Kan man sidde i uskiftet bo i Spanien?

Ikke som man kender det i Danmark, da der i Spanien sker et faktisk skifte og overdragelse af goderne. Man kan dog indsætte sin ægtefælle som enearving, så man på den måde sikrer hinanden.

Bør man oprette et testamente?

Ja. Det er hurtigt, nemt og økonomisk. Det giver dig mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med dine værdier, så arvingerne undgår problemer.